» به رتبت علم باشد جان پناهی

به رتبت علم باشد جان پناهی


چنان اندیشه سازی با تفکر

تمامی خلق افتند در تحیّر


به ژرف اندیشه باید کرد دقت

به معلولی رسی یابی چو علّت


سرانجام آدمی را جایگاهی

به رتبت علم باشد جان پناهی


ز من پرسی تفکّر چیست جانا

به ژرف اندیشه ­ها گویم که معنا


خیالی را تصوّر با تفکّر

به آن جایی رسی یک دم تحیّر


تحیّر در محاقی همچو ماهی

به ژرف اندیشه ­ای یابی نگاهی


به ژرف اندیشه­ ها بینی خدا را

خدایی لم یلد یولد که یکتا


بسی دانا تفکّر را به معنی

چنین تعریف کردندشان که یعنی


کلامی هان تصوّر دان که گویا

خیالی را تصوّر همچو رؤیا


کلامی چون تصوّر دل شود هان

تو را باشد تداعی در دل انسان


ز فکرت ذکر فارغ چون شوی هان

برایت عبرتی گردد چه آسان


تفکّر گاه اوقاتی تدبّر

به ژرف اندیشه نو آیین تفکّر


خیالی را تصوّر گر به معلوم

به مفهومی رسی معلوم مفهوم


هدف حاصل ز زوجی گشت فرزند

به تحلیلی دو رفتش یک برومند


ز ژرف اندیشه بس اندیشه زاید

تصوّرها تدبّرها فزاید


هدف حاصل برون از چون و از چند

کلامی بشنوی قانون تو را پند


به آیین پند گیری تا که عبرت

تو را باشد تو داری تا که فرصت


ولی اله بایبوردی

فرم ارسال نظر


مطالب پیشنهادی از سراسر وب


  ساخت وبلاگ تبلیغاتی   |   نمایندگی پکیج بوتان شیراز   |   روانشناس ایرانی در لندن   |   آشپزخانه صنعتی  


آخرین مطالب این وبلاگ

آخرین مطالب مجله


نمایندگی پکیج بوتان در شیراز - 09177148335 نمایندگی پکیج بوتان در شیراز - 09177148335 مشاهده