» آن زمان را یاد خالق را ندا

 آن زمان را یاد خالق را ندا


می رسد روزی ز خالق ای عزیز

کسب روزی کن ز اهریمن گریز


آن زمان بیدار از خوابی گران

با خدایت در میان رازی نهان


با بیان اسرار از سختی رها

پیشه صبری می کنی از غم جدا


گر چه نیکی می کنی بر این و آن

مزد خواهی از خدایت هر زمان


رزق خالق را بگیری رایگان

شکر نعمت را ادایی بهر نان


آن زمان را یاد خالق را ندا

با هم اویی در میان اسرار را


یاد آن فردی کنی جویای او

بی خبر از حال ایشان غم به رو


حق او از خالقت طالب دلا

از گرفتاری هم اویی را رها


گر تقلّایی کنی دور از هوا

رزق نیکی را بخواهی از خدا


ای رها از خاک جانب آسمان

با فراهم توشه ره دور از جهان


ولی اله بایبوردی20 / 05 / 1399


فرم ارسال نظر


مطالب پیشنهادی از سراسر وب


  روانشناس ایرانی در لندن   |   نمایندگی پکیج بوتان شیراز   |   ساخت وبلاگ تبلیغاتی   |   آشپزخانه صنعتی  


آخرین مطالب این وبلاگ

آخرین مطالب مجله


نمایندگی پکیج بوتان در شیراز - 09177148335 نمایندگی پکیج بوتان در شیراز - 09177148335 مشاهده