» ای نبی الله دارم یک سؤال

ای نبی الله دارم یک سؤال


بین اصحابی نبی او را بدید

هام هیم ابلیس یک دم شد پدید


گر چه اصحابی به رؤیت او هراس

از هبوط آدم ببودش بین ناس


ای نبی الله دارم یک سؤال

انبیا را خاتمی آگاه حال


از نبی آدم بشد یادی دلا

تا نبی خاتم تمامی انبیا


کار ما این بود هر یک را فریب

دور از خطی صراطی عنقریب


هر یکی را بود حامی آن کسی

دور ما را از اذیّت هر نبی


گو مرا نامش چه باشد ای نکو

می شناسی گر ببینی لحظه او


گر ببینم می شناسم ای نبی

او همان شخصی ، نباشد جز علی


او برایم ابن عمّی چون اخی

وارثی اسرار ، من را او وصی


هر موحّد را هم او مؤلا دلا

سبط اکبر اصغرم را او ابا


هر جهان را او بباشد پیشوا

او همان یعسوب دین باشد نما


هر موحّد را هم او قائد دلا

متّقین را سروری در هر کجا


در جهانی مومنان را او امیر

چون اسد غالب ظفرمندی کبیر


گر عجایب مظهری دارد هم او

او همان مولا علی باشد نکو


انبیا را هر یکی از ابتدا

یاوری بودش به کُل تا انتها


ولی اله بایبوردی


17 / 05 / 1399


فرم ارسال نظر


مطالب پیشنهادی از سراسر وب


  روانشناس ایرانی در لندن   |   نمایندگی پکیج بوتان شیراز   |   آشپزخانه صنعتی   |   ساخت وبلاگ تبلیغاتی  


آخرین مطالب این وبلاگ

آخرین مطالب مجله


نمایندگی پکیج بوتان در شیراز - 09177148335 نمایندگی پکیج بوتان در شیراز - 09177148335 مشاهده