خانه تگ‌ها آرشیو پیوندها بیوگرافی

در میان اشرار خلق او رهنما

در میان اشرار خلق او رهنما

در درون چاهی فروتن چون نما خالقی مطلق فرستد باد رااز درون چاهی رهایی یابد او در میان اشرار خلق او رهنما

نظر ۰ بازدید ۲۵
مراتب رتبه ای باشد چه والا

مراتب رتبه ای باشد چه والا

به موسی وحی آمد از خدایی نهادم بین شش چیزی نهانیبشر جایی بجوید هر یکی را همان جایی نیابد گر تقلّانهادم راحتی را در بهشتی بشر در دار دنیا جستجوییمراتب رتبه ای باشد چه و...

نظر ۰ بازدید ۳۰
متّقی دوران شوی با عدل و داد

متّقی دوران شوی با عدل و داد

عزّتی با عفو گردد ازدیاد صاحب عفوی را به نیکی کن تو یادچون میان خلقی به تقوا زندگی متّقی دوران شوی با عدل و داد

نظر ۰ بازدید ۲۸
نایل آیی چون که صالح بنده ای

نایل آیی چون که صالح بنده ای

مال صاحب بخششی با صدقه ای رو به افزون هر زمان هر لحظه ایرحمتی کردی به رحمت ایزدی نایل آیی چون که صالح بنده ای

نظر ۰ بازدید ۲۸
حلم و انصافش زبانزد بین ما

حلم و انصافش زبانزد بین ما

آن کسی برتر میان خلقی دلا جامه تقوایی بپوشد از حیازهد ورزی را کند او اختیار حلم و انصافش زبانزد بین ما

نظر ۰ بازدید ۳۹
 لیست مجموعه اشعار ولی اله بایبوردی

لیست مجموعه اشعار ولی اله بایبوردی

بسمه تعالی لیست مجموعه اشعار ولی اله بایبوردی 1- اشعار ولی اله بایبوردی / کاربری 1001 2- اشعار ولی اله بایبوردی / کاربری 10023- اشعار ولی اله بایبوردی / کاربری 10034- ...

نظر ۰ بازدید ۴۴
عزّتی بنما ز خواری ها رها

عزّتی بنما ز خواری ها رها

در ازا احسان برایت آن عطا خالقی بخشد نه کم بیشی تو راای بشر خاکی چه دارد این جهان عزّتی بنما ز خواری ها رها

نظر ۰ بازدید ۳۶
جاودانی آرزویی عیب لا

جاودانی آرزویی عیب لا

با گذر ایام دوران ای رهامی نویسم خاطرات از روز رانامه اعمالی که یکسر آرزوجاودانی آرزویی عیب لا

نظر ۰ بازدید ۳۸
۱
 ... 
۱۲۱۳۱۴۱۵۱۶۱۷  روانشناس ایرانی در لندن   |   ساخت وبلاگ تبلیغاتی   |   ملامین چینی ارکوپال   |   جاذبه های گردشگری   |   تعمیر پکیج در شیراز   |   تجهیزات آشپزخانه صنعتی   |   عمان۷۷۷  


نمایندگی پکیج بوتان در شیراز - 09177148335 نمایندگی پکیج بوتان در شیراز - 09177148335 مشاهده